Ronald Jas

Kennisorganisaties hebben vaak een bijzondere waarde voor hun klanten en voor het publiek. Vaak blijkt dat het effectief en overtuigend overbrengen van die waarde niet zo eenvoudig is. Ik adviseer klanten over het beter zichtbaar maken van hun maatschappelijke waarde. Ik help als interim adviseur of leidinggevende mee om de communicatie daarover te organiseren.

Een aantal voorbeelden uit mijn praktijk als interim adviseur of leidinggevende:

Kenniscommunicatie

Een kennisorganisatie wilde zich duidelijker publiekelijk profileren met haar vele kennisproducten. Niet duidelijk was hoe die producten moesten worden beschreven en aangeboden. Ik schreef hiervoor een plan van aanpak en hielp mee met de uitvoering daarvan.

Zichtbaarheid van producten

Een belangenvereniging merkte dat haar leden haar (nieuwe) diensten en producten niet voldoende wisten te vinden. Ik ontwierp een strategisch communicatieplan en hielp met de implementatie daarvan door middel van offline en online acties en evenementen.

Het organisatieverhaal samen verteld

Een goede-doelenorganisatie wilde dat haar managers beter in staat waren om hun organisatie en werkzaamheden overtuigend te presenteren. Ik bereidde een training voor waarin de gewenste strategieën en handelingen werden benoemd en uitgewerkt in praktische oefeningen. In enkele sessies heb ik kleine groepen managers getraind om te presenteren op basis van deze gezamenlijke visie.

Innovatief congres

Een organisatie wilde een memorabel congres organiseren op basis van een nieuw format: “Niet iets dat we ieder jaar al doen”. Ik hielp met het bedenken van een nieuwe opzet en vulde het programma met stakeholders van binnen en buiten in. Ook coördineerde ik de organisatie, de werving van en communicatie met sprekers en deelnemers. Ik werkte met alle partijen samen om het congres tot een succes te maken.

Strategische ontwikkeling corporate website

Een landelijke sportbond had klachten over de verouderde website. De site was niet raadpleegbaar op tablets en smartphones. leden konden hun eigen ranking niet raadplegen op de website. Ik hielp de klant met het opstellen van een ontwikkelplan en programma van eisen. Daarna selecteerde ik bouwers en ontwerpers via een pitch. Tenslotte coördineerde ik het bouwproces in een projectgroep tot een compleet nieuwe website online ging.

Herziening taken en positie communicatieafdeling

Een communicatieafdeling had veel medewerkers zien vertrekken en was daarnaast regelmatig van taakstelling en positie veranderd. Het management was ontevreden over deze ontwikkeling. Ik analyseerde taakstelling en functioneren van de afdeling. Ik ontwierp nieuwe uitgangspunten en taakstellingen. Nieuwe functieprofielen werden gemaakt en nieuwe mensen kwamen in dienst. Ik coachte medewerkers naar een nieuwe toekomst.

Zie voor meer voorbeelden onder de pagina Opdrachtgevers

Herkent u uw vraagstelling in een van deze casussen?
Aarzel dan niet en neem contact op met 06-49 67 01 32
of mail naar info@twigacommunicatie.nl

Ik voer een gedetailleerd intakegesprek
met u en stel daarna een aanpak voor die voor
u het meest effectief en voordelig is.

Jos van Der Horst, adviesbureau Quanta MnP

Ronald is een bijzonder prettig mens om mee samen te werken en in staat om op een zeer professioneel niveau met mij en mijn opdrachtgevers mee te denken. Mede daardoor werden goede resultaten geboekt waar mijn opdrachtgevers zeer tevreden over waren. Ik zal daarom voor Quanta NpM zeker ook de komende jaren de samenwerking zoeken met Ronald.

Ine Woudstra, accountmanager Bartiméus

Ronald was in 2016 interim hoofd Communicatie & Marketing. Een hele uitdaging, vanwege de samenvoeging van twee afdelingen en een onrustige tijd waarin de organisatie zich bevond. Ronald was een motiverende leidinggevende met een coachende stijl. Hij wist de afdeling te versterken, door uit te gaan van ieders eigen kracht en competenties. Sturend waar nodig, maar zeker stimulerend en aanmoedigend, wat een erg prettige en constructieve werksfeer tot gevolg had. Iedere medewerker kon rekenen op uitdaging en een luisterend oor. Na zijn vertrek stond er een stevige afdeling, met doelen, doelstellingen en medewerkers die zich binnen de nieuwe structuur weer konden ontplooien. Hij heeft daadwerkelijk een stevige voetafdruk gezet binnen de organisatie die nu nog steeds zichtbaar is voor onze afdeling.

Jacqueline Kronenburg, adviseur PA Kenniscentrum Sport

Voor Kenniscentrum Sport en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen heb ik Ronald graag ingezet bij (internationale) congressen en kenniscafés. We hebben heel goed samengewerkt in de projectleiding van een jubileumcongres en in de productie van een Engelstalig online magazine tijdens het TAFISA World Congress in Enschede. Bij speciale events als onze kennissafari of een werkbezoek vat hij vlot en toegankelijk de kern samen in goede artikelen. Ronald maakt indruk door bij drukte zijn hoofd koel te houden. In complexe discussies blijft hij altijd scherp analyseren en geeft hij steeds persoonlijke aandacht.

Lex Linsen, infographic expert Linsen Communicatie

Ronald ontpopte zich als een vaardige intermediair tussen NISB en Linsen Communicatie om te zorgen dat de productie van een animatie met een korte deadline zo soepel mogelijk verliep. Hij wist alle schakels in de keten op de juiste manier, tijdig in de startblokken te zetten, zodat het proces zich optimaal kon afwikkelen, ondanks de vele betrokken partijen.

Hester Rippen, directeur stichting Kind & Ziekenhuis

Ronald was projectleider van het project Grip op vervoer, waarvoor ik consulent was. Ronald is een projectleider die de plannen tot in detail op papier zet en goed uitdenkt. De interne en externe communicatie en marketing zijn tot in de puntjes geregeld.
Hij brengt het team bij elkaar en zoekt naar ieders talenten zodat het team optimaal kan profiteren van elkaars inbreng. Als projectleider spoort hij aan tot eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid. Op deze manier wordt de tijd efficiënt besteed. En kom je als team tot een mooi eindresultaat ook als het project anders loopt dan verwacht.

Petra Wiebenga, freelance redacteur

Ik heb met Ronald samengewerkt in een websiteproject voor Squash Bond Nederland. Ronald was daarbij projectleider. Ik heb hem ervaren als een prettig persoon om mee samen te werken. Vanuit zijn jarenlange ervaring wist hij kundig de vinger aan de pols te houden qua voortgang van het project en afstemming met verschillende partijen.

Jan van de Werken, projectleider 10.000 eyes

Ik heb met Ronald in het project 10000 eyes zaken gedaan. Ik heb Ronald leren kennen als een maatschappelijk bewogen mens met hart voor communicatie. Hij heeft een duidelijke mening van hoe communicatie als middel kan worden ingezet en zijn focus ligt op zijn klant en zijn product. Hij geeft je het gevoel dat je zijn enige klant bent is heel dienstbaar. Niets is hem te gek. Ronald kan snel en gemakkelijk op verschillende niveaus (operationeel, tactisch en strategisch) opereren. Kortom Ronald is een professional pur sang die je naar het volgende niveau brengt.