kenniscentrum sport

Veel Nederlanders bewegen te weinig. Lang niet iedereen beseft dat bewegen goed voor de gezondheid is. Andersom verhoogt een zittende leefstijl het risico op tal van fysieke klachten en aandoeningen. Ik heb voor Kenniscentrum Sport (voorheen NISB) de afgelopen jaren veel opdrachten mogen uitvoeren, gericht op het in beweging krijgen en houden van Nederlanders.

Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) is bekend geworden door beweegcampagnes en de Nationale Beweegnorm. Vanaf 2013 heeft het NISB een andere taak gekregen van het ministerie van VWS. Als Kenniscentrum Sport gaat het verder met het zoeken, beschrijven en beoordelen van interventiemethoden voor het effectief stimuleren van sport en beweging bij allerlei doelgroepen. Ook verzamelt en verspreidt het kenniscentrum Sport kennis over de betekenis van sport en beweging voor de samenleving. Een greep uit de projecten de afgelopen jaren.

Project Gezondheidsmanagement voor branches
In 2010 zijn drie branches geselecteerd voor een stimuleringsprogramma integraal gezondheidsmanagement: Transport & Vervoer, Levensmiddelenindustrie en de Grafische en Papierverwerkende Industrie. Via een strategisch plan (dat ik samen met NISB-collega’s heb mogen maken) werden de branche-organisaties benaderd met een aanbod van ideeën, mensen en middelen. Doelstelling van dit plan was om het begrip gezondheidsmanagement op het netvlies van de directeuren van MKB-bedrijven in de betreffende branches te krijgen.

Interim advies
Van mei 2012 tot januari 2013 heb ik bijgedragen aan de ontwikkeling van een corporate communicatieplan dat management en medewerkers van NISB zich hielp voor te bereiden op de toekomst als kennisinstituut. Dit plan concentreerde zich op zowel interne als externe doelen, en bevatte aanbevelingen en strategieën om tot een corporate verhaal te komen, uitgedrukt in taken en ambities van het nieuw te vormen kennisinstituut. Tijdens dit interimschap hielp ik mee aan de organisatie van een vernieuwde Ontmoetingsdag voor relaties van NISB. In 2013 mocht ik de redactie voeren over een Engelstalig magazine dat terugblikt op het 23e Tafisa World Congress, een vierdaags evenement dat in Enschede plaatsvond met deelnemers uit meer dan 50 landen.

Sport, lokaal beleid en decentralisatie
In 2014 werden taken op het gebied van participatie, AWBZ en jeugdzorg overgeheveld naar gemeentelijk beleid. Sport- en beweegactiviteiten kunnen doelstellingen binnen het sociaal domein helpen halen. NISB verkende  de mogelijkheden en voorbeelden, en gaf deze in de vorm van handreikingen door aan gemeenteambtenaren, sportorganisaties en lokale welzijns- en gezondheidsorganisaties.

Kenniscafés en kennispublicaties
Sinds 2014 ben ik ook betrokken bij de organisatie van Kenniscafés en heb ik diverse (Engelstalige) artikelen geschreven over een variatie aan thema’s.

Herkent u uw vraagstelling in een van deze casussen?
Aarzel dan niet en neem contact op met 06-49 67 01 32
of mail naar info@twigacommunicatie.nl

Ik voer een gedetailleerd intakegesprek
met u en stel daarna een aanpak voor die voor
u het meest effectief en voordelig is.

Jos van Der Horst, adviesbureau Quanta MnP

Ronald is een bijzonder prettig mens om mee samen te werken en in staat om op een zeer professioneel niveau met mij en mijn opdrachtgevers mee te denken. Mede daardoor werden goede resultaten geboekt waar mijn opdrachtgevers zeer tevreden over waren. Ik zal daarom voor Quanta NpM zeker ook de komende jaren de samenwerking zoeken met Ronald.

Ine Woudstra, accountmanager Bartiméus

Ronald was in 2016 interim hoofd Communicatie & Marketing. Een hele uitdaging, vanwege de samenvoeging van twee afdelingen en een onrustige tijd waarin de organisatie zich bevond. Ronald was een motiverende leidinggevende met een coachende stijl. Hij wist de afdeling te versterken, door uit te gaan van ieders eigen kracht en competenties. Sturend waar nodig, maar zeker stimulerend en aanmoedigend, wat een erg prettige en constructieve werksfeer tot gevolg had. Iedere medewerker kon rekenen op uitdaging en een luisterend oor. Na zijn vertrek stond er een stevige afdeling, met doelen, doelstellingen en medewerkers die zich binnen de nieuwe structuur weer konden ontplooien. Hij heeft daadwerkelijk een stevige voetafdruk gezet binnen de organisatie die nu nog steeds zichtbaar is voor onze afdeling.

Jan van de Werken, projectleider 10.000 eyes

Ik heb met Ronald in het project 10000 eyes zaken gedaan. Ik heb Ronald leren kennen als een maatschappelijk bewogen mens met hart voor communicatie. Hij heeft een duidelijke mening van hoe communicatie als middel kan worden ingezet en zijn focus ligt op zijn klant en zijn product. Hij geeft je het gevoel dat je zijn enige klant bent is heel dienstbaar. Niets is hem te gek. Ronald kan snel en gemakkelijk op verschillende niveaus (operationeel, tactisch en strategisch) opereren. Kortom Ronald is een professional pur sang die je naar het volgende niveau brengt.

Petra Wiebenga, freelance redacteur

Ik heb met Ronald samengewerkt in een websiteproject voor Squash Bond Nederland. Ronald was daarbij projectleider. Ik heb hem ervaren als een prettig persoon om mee samen te werken. Vanuit zijn jarenlange ervaring wist hij kundig de vinger aan de pols te houden qua voortgang van het project en afstemming met verschillende partijen.

Hester Rippen, directeur stichting Kind & Ziekenhuis

Ronald was projectleider van het project Grip op vervoer, waarvoor ik consulent was. Ronald is een projectleider die de plannen tot in detail op papier zet en goed uitdenkt. De interne en externe communicatie en marketing zijn tot in de puntjes geregeld.
Hij brengt het team bij elkaar en zoekt naar ieders talenten zodat het team optimaal kan profiteren van elkaars inbreng. Als projectleider spoort hij aan tot eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid. Op deze manier wordt de tijd efficiënt besteed. En kom je als team tot een mooi eindresultaat ook als het project anders loopt dan verwacht.

Jacqueline Kronenburg, adviseur PA Kenniscentrum Sport

Voor Kenniscentrum Sport en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen heb ik Ronald graag ingezet bij (internationale) congressen en kenniscafés. We hebben heel goed samengewerkt in de projectleiding van een jubileumcongres en in de productie van een Engelstalig online magazine tijdens het TAFISA World Congress in Enschede. Bij speciale events als onze kennissafari of een werkbezoek vat hij vlot en toegankelijk de kern samen in goede artikelen. Ronald maakt indruk door bij drukte zijn hoofd koel te houden. In complexe discussies blijft hij altijd scherp analyseren en geeft hij steeds persoonlijke aandacht.

Lex Linsen, infographic expert Linsen Communicatie

Ronald ontpopte zich als een vaardige intermediair tussen NISB en Linsen Communicatie om te zorgen dat de productie van een animatie met een korte deadline zo soepel mogelijk verliep. Hij wist alle schakels in de keten op de juiste manier, tijdig in de startblokken te zetten, zodat het proces zich optimaal kon afwikkelen, ondanks de vele betrokken partijen.