Programma VCP (Versterking CliëntenPositie) was een werkorganisatie van de voormalige Chronisch Zieken- en Gehandicapten Raad (CG-Raad) (het huidige Ieder(In)). Programma VCP had als taak de slagkracht en effectiviteit van lokale belangenbehartigers voor mensen met een beperking of chronische ziekte te verbeteren, o.a. door informatievoorziening, voorlichting, training en advisering.

Diverse opdrachten

Voor VCP zijn tussen 2008 en 2011 diverse opdrachten uitgevoerd:

  • op basis van een nieuw strategisch plan werd een uitwerking daarvan gemaakt op alle communicatiefuncties.
  • de basisformulering voor een nieuwe presentatie- en informatiestrategie. Hierin stonden nieuwe strategische benaderingen van de prioritaire doelgroepen en relaties centraal. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een nieuw communicatie-initiatief, 15% Inclusief (zie verderop)
  • een marktverkenning ten aanzien van het thema leerlingenvervoer
  • bijdragen aan een nieuwe werkwijze van productontwikkeling, waarbij inzet en feedback van klanten een doel was, o.a. het formeren van de randvoorwaarden en werkwijze van een VCP-klantenpanel en het ontwikkelen van een klantgerichte helpdesk.

15% Inclusief!

Vanaf 2010 trad het Programma VCP meer publiekelijk naar buiten via het communicatie-initiatief 15% Inclusief! Hierbij is gekozen voor een meer eigentijdse benadering, namelijk niet door expliciet de kijker te richten naar de lokale belangenbehartigers maar naar degene die zij vertegenwoordigen. 15% van de Nederlanders heeft een handicap of chronische ziekte en zij vormen als zodanig een groep die een bijzonder grote maatschappelijke sociaal-economische en culturele waarde heeft. Door henzelf maar ook door mensen zonder handicap zich te laten uitspreken over de onmisbaarheid van hun partners, werkgevers, reisgenoten en collega’s met een handicap, werd duidelijk gemaakt welke rol mensen met een handicap feitelijk in de samenleving spelen en wat zij nodig hebben om hun ambities volledig te vervullen.  De mens met een handicap niet als aparte doelgroep voorgesteld, maar als zelfbewuste burgers met gelijkwaardige wensen en eisen. Met als veelzeggende payoff: iedereen doet mee.

Herkent u uw vraagstelling in een van deze casussen?
Aarzel dan niet en neem contact op met 06-49 67 01 32
of mail naar info@twigacommunicatie.nl

Ik voer een gedetailleerd intakegesprek
met u en stel daarna een aanpak voor die voor
u het meest effectief en voordelig is.

Jacqueline Kronenburg, adviseur PA Kenniscentrum Sport

Voor Kenniscentrum Sport en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen heb ik Ronald graag ingezet bij (internationale) congressen en kenniscafés. We hebben heel goed samengewerkt in de projectleiding van een jubileumcongres en in de productie van een Engelstalig online magazine tijdens het TAFISA World Congress in Enschede. Bij speciale events als onze kennissafari of een werkbezoek vat hij vlot en toegankelijk de kern samen in goede artikelen. Ronald maakt indruk door bij drukte zijn hoofd koel te houden. In complexe discussies blijft hij altijd scherp analyseren en geeft hij steeds persoonlijke aandacht.

Petra Wiebenga, freelance redacteur

Ik heb met Ronald samengewerkt in een websiteproject voor Squash Bond Nederland. Ronald was daarbij projectleider. Ik heb hem ervaren als een prettig persoon om mee samen te werken. Vanuit zijn jarenlange ervaring wist hij kundig de vinger aan de pols te houden qua voortgang van het project en afstemming met verschillende partijen.

Ine Woudstra, accountmanager Bartiméus

Ronald was in 2016 interim hoofd Communicatie & Marketing. Een hele uitdaging, vanwege de samenvoeging van twee afdelingen en een onrustige tijd waarin de organisatie zich bevond. Ronald was een motiverende leidinggevende met een coachende stijl. Hij wist de afdeling te versterken, door uit te gaan van ieders eigen kracht en competenties. Sturend waar nodig, maar zeker stimulerend en aanmoedigend, wat een erg prettige en constructieve werksfeer tot gevolg had. Iedere medewerker kon rekenen op uitdaging en een luisterend oor. Na zijn vertrek stond er een stevige afdeling, met doelen, doelstellingen en medewerkers die zich binnen de nieuwe structuur weer konden ontplooien. Hij heeft daadwerkelijk een stevige voetafdruk gezet binnen de organisatie die nu nog steeds zichtbaar is voor onze afdeling.

Jos van Der Horst, adviesbureau Quanta MnP

Ronald is een bijzonder prettig mens om mee samen te werken en in staat om op een zeer professioneel niveau met mij en mijn opdrachtgevers mee te denken. Mede daardoor werden goede resultaten geboekt waar mijn opdrachtgevers zeer tevreden over waren. Ik zal daarom voor Quanta NpM zeker ook de komende jaren de samenwerking zoeken met Ronald.

Lex Linsen, infographic expert Linsen Communicatie

Ronald ontpopte zich als een vaardige intermediair tussen NISB en Linsen Communicatie om te zorgen dat de productie van een animatie met een korte deadline zo soepel mogelijk verliep. Hij wist alle schakels in de keten op de juiste manier, tijdig in de startblokken te zetten, zodat het proces zich optimaal kon afwikkelen, ondanks de vele betrokken partijen.

Jan van de Werken, projectleider 10.000 eyes

Ik heb met Ronald in het project 10000 eyes zaken gedaan. Ik heb Ronald leren kennen als een maatschappelijk bewogen mens met hart voor communicatie. Hij heeft een duidelijke mening van hoe communicatie als middel kan worden ingezet en zijn focus ligt op zijn klant en zijn product. Hij geeft je het gevoel dat je zijn enige klant bent is heel dienstbaar. Niets is hem te gek. Ronald kan snel en gemakkelijk op verschillende niveaus (operationeel, tactisch en strategisch) opereren. Kortom Ronald is een professional pur sang die je naar het volgende niveau brengt.

Hester Rippen, directeur stichting Kind & Ziekenhuis

Ronald was projectleider van het project Grip op vervoer, waarvoor ik consulent was. Ronald is een projectleider die de plannen tot in detail op papier zet en goed uitdenkt. De interne en externe communicatie en marketing zijn tot in de puntjes geregeld.
Hij brengt het team bij elkaar en zoekt naar ieders talenten zodat het team optimaal kan profiteren van elkaars inbreng. Als projectleider spoort hij aan tot eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid. Op deze manier wordt de tijd efficiënt besteed. En kom je als team tot een mooi eindresultaat ook als het project anders loopt dan verwacht.