Bij het organiseren van speciaal doelgroepenvervoer gaat nogal eens wat mis. In opdracht van de CG-Raad werd daarom van mei 2010 tot en met juni 2011 het project Grip op Vervoer ontwikkeld en uitgevoerd.

Dit project had als doel te onderzoeken hoe de invloed van gebruikers van doelgroepenvervoer kan worden vergroot bij het aanbesteden voor het contractvervoer in hun gemeente of regio.

Leerlingenvervoer en Wmo-vervoer zijn vormen van contractvervoer die doorgaans onder de Europese aanbestedingsverplichting vallen. Het ging het ministerie van Verkeer en Waterstaat (nu: Infrastructuur en Milieu) erom inzicht te verkrijgen in de mate waarin klantgroepen invloed kunnen organiseren bij dergelijke aanbestedingen.

Voorlichtingsbijeenkomsten en begeleiding in de regio

Tijdens het project werden belangenbehartigers en gebruikers van het leerlingenvervoer en het Wmo-vervoer die bezig waren met aanbestedingsprocedures begeleid en geadviseerd. Het project verzamelde informatie op een speciale website waar belangstellenden zich ook in konden schrijven voor voorlichtingsbijeenkomsten en adviesgroepen.

De regio in

In de loop van 2010 en 2011 werden twaalf regionale voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor Wmo-raden, adviesraden leerlingenvervoer, ouderenraden en andere belangenbehartigers. Daarin werden kennis, tips en goede voorbeelden aangeboden ten aanzien van het aanbestedingsproces en de rollen die verschillende partijen daarin spelen. Ook ontvingen deelnemers een handzame brochure met praktische informatie over aanbestedingen.

Handboeken

De in voorlichtingsbijeenkomsten en adviestrajecten opgedane ervaringen zijn uitgewerkt in in twee handboeken en in een eindrapportage. Deze zijn te downloaden via deze link. Het project is in juni 2011 afgerond met een bijeenkomst voor belangenbehartigers en vervoersdeskundigen.

Samenwerkingsverband

Grip op Vervoer werd uitgevoerd in een samenwerkingsverband van de CG-Raad, Programma VCP, Sociaal Fonds Taxi en de ouderenbonden ANBO, UnieKBO en PCOB. Het project is tot stand gekomen op initiatief van bovengenoemde partners, Platform VG, KNV Taxi en FNV Bondgenoten. De ministeries van V&W, VWS en OC&W financierden het project. De voormalige CG-Raad (nu: Ieder(in)) was penvoerder van het project.

doelgroepenvervoer

Herkent u uw vraagstelling in een van deze casussen?
Aarzel dan niet en neem contact op met 06-49 67 01 32
of mail naar info@twigacommunicatie.nl

Ik voer een gedetailleerd intakegesprek
met u en stel daarna een aanpak voor die voor
u het meest effectief en voordelig is.

Petra Wiebenga, freelance redacteur

Ik heb met Ronald samengewerkt in een websiteproject voor Squash Bond Nederland. Ronald was daarbij projectleider. Ik heb hem ervaren als een prettig persoon om mee samen te werken. Vanuit zijn jarenlange ervaring wist hij kundig de vinger aan de pols te houden qua voortgang van het project en afstemming met verschillende partijen.

Hester Rippen, directeur stichting Kind & Ziekenhuis

Ronald was projectleider van het project Grip op vervoer, waarvoor ik consulent was. Ronald is een projectleider die de plannen tot in detail op papier zet en goed uitdenkt. De interne en externe communicatie en marketing zijn tot in de puntjes geregeld.
Hij brengt het team bij elkaar en zoekt naar ieders talenten zodat het team optimaal kan profiteren van elkaars inbreng. Als projectleider spoort hij aan tot eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid. Op deze manier wordt de tijd efficiënt besteed. En kom je als team tot een mooi eindresultaat ook als het project anders loopt dan verwacht.

Jacqueline Kronenburg, adviseur PA Kenniscentrum Sport

Voor Kenniscentrum Sport en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen heb ik Ronald graag ingezet bij (internationale) congressen en kenniscafés. We hebben heel goed samengewerkt in de projectleiding van een jubileumcongres en in de productie van een Engelstalig online magazine tijdens het TAFISA World Congress in Enschede. Bij speciale events als onze kennissafari of een werkbezoek vat hij vlot en toegankelijk de kern samen in goede artikelen. Ronald maakt indruk door bij drukte zijn hoofd koel te houden. In complexe discussies blijft hij altijd scherp analyseren en geeft hij steeds persoonlijke aandacht.

Jos van Der Horst, adviesbureau Quanta MnP

Ronald is een bijzonder prettig mens om mee samen te werken en in staat om op een zeer professioneel niveau met mij en mijn opdrachtgevers mee te denken. Mede daardoor werden goede resultaten geboekt waar mijn opdrachtgevers zeer tevreden over waren. Ik zal daarom voor Quanta NpM zeker ook de komende jaren de samenwerking zoeken met Ronald.

Lex Linsen, infographic expert Linsen Communicatie

Ronald ontpopte zich als een vaardige intermediair tussen NISB en Linsen Communicatie om te zorgen dat de productie van een animatie met een korte deadline zo soepel mogelijk verliep. Hij wist alle schakels in de keten op de juiste manier, tijdig in de startblokken te zetten, zodat het proces zich optimaal kon afwikkelen, ondanks de vele betrokken partijen.

Jan van de Werken, projectleider 10.000 eyes

Ik heb met Ronald in het project 10000 eyes zaken gedaan. Ik heb Ronald leren kennen als een maatschappelijk bewogen mens met hart voor communicatie. Hij heeft een duidelijke mening van hoe communicatie als middel kan worden ingezet en zijn focus ligt op zijn klant en zijn product. Hij geeft je het gevoel dat je zijn enige klant bent is heel dienstbaar. Niets is hem te gek. Ronald kan snel en gemakkelijk op verschillende niveaus (operationeel, tactisch en strategisch) opereren. Kortom Ronald is een professional pur sang die je naar het volgende niveau brengt.

Ine Woudstra, accountmanager Bartiméus

Ronald was in 2016 interim hoofd Communicatie & Marketing. Een hele uitdaging, vanwege de samenvoeging van twee afdelingen en een onrustige tijd waarin de organisatie zich bevond. Ronald was een motiverende leidinggevende met een coachende stijl. Hij wist de afdeling te versterken, door uit te gaan van ieders eigen kracht en competenties. Sturend waar nodig, maar zeker stimulerend en aanmoedigend, wat een erg prettige en constructieve werksfeer tot gevolg had. Iedere medewerker kon rekenen op uitdaging en een luisterend oor. Na zijn vertrek stond er een stevige afdeling, met doelen, doelstellingen en medewerkers die zich binnen de nieuwe structuur weer konden ontplooien. Hij heeft daadwerkelijk een stevige voetafdruk gezet binnen de organisatie die nu nog steeds zichtbaar is voor onze afdeling.