Bartiméus is een organisatie die mensen met visuele beperkingen helpt hun leven optimaal in te richten. Ik heb namens deze organisatie mogen bijdragen aan drie communicatiepijlers van de toekomst: de sterkere profilering van de kennisfunctie, de herijking en herinrichting van de afdeling Communicatie tot een afdeling Communicatie en Marketing en het verkennen van nieuwe communicatie- en profileringstaken in de nieuwe strategische koers van Bartiméus.

Kennis beter in beeld

Bartiméus wordt steeds nadrukkelijker een kennisinstituut. Ik heb de afgelopen jaren diverse bijdragen geleverd aan de versterking van de profilering van Bartiméus als kennisinstituut, bijvoorbeeld door het sterker presenteren en ontsluiten van kennisproducten op de website en andere platforms, het verbeteren van de presentatie van de Bartiméus publicatiereeks en het beter planbaar maken van kenniscommunicatie van de 19 interne kennis- en expertisecentra. Ook werkte ik mee aan diverse publicaties, zoals het Kennismagazine. In 2020 heb ik meegewerkt aan de volgende belangrijke stap: het afstemmen van kenniscommunicatie binnen een consortium van Nederlandse instituten die zich specialiseren in ontwikkeling van kennis over visuele beperkingen.

Herziening communicatiefunctie

In 2016 heb ik intern onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van de communicatieafdeling. Hierop is een nieuwe communicatievisie vormgegeven, samen met de afdelingsmedewerkers en het management. De afdeling heeft de domeinen marketing en communicatie nu tot haar kerntaken gemaakt. Daarbij zijn nieuwe functies opgezet en ingevuld. Ook is de aansturing van website en intranet binnen de organisatie gebracht en zijn verantwoordelijkheden beter toebedeeld. De toekomstige inzet van relatiebeheerders met marketingtaken is ingezet met een trainingstraject.

Koers versnellen

In 2017 mocht ik als een van de ‘koersversnellers’ de nieuwe strategische koerslijn ‘Op De Kaart’ uitwerken. Doelstelling hiervan is het (uiteindelijk) zorgen voor beeldvorming en professioneel contact met alle 300.000 mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Dit betekent een bredere en meer intensieve publiekscommunicatie. De basis hiervoor is gelegd door een imago-onderzoek, een interne verkenning van nieuwe aansprekende content en kennis die communicatief ingezet kan worden voor het bereiken van de doelgroep. Ook is een eerste aanzet tot een programma voor de 1.200 medewerkers van Bartiméus gemaakt. Dit programma traint hen in het ambassadeurschap voor eigen organisatie, vak en branche. Het programma is medio 2017 overgenomen door een vaste kracht.

Herkent u uw vraagstelling in een van deze casussen?
Aarzel dan niet en neem contact op met 06-49 67 01 32
of mail naar info@twigacommunicatie.nl

Ik voer een gedetailleerd intakegesprek
met u en stel daarna een aanpak voor die voor
u het meest effectief en voordelig is.

Petra Wiebenga, freelance redacteur

Ik heb met Ronald samengewerkt in een websiteproject voor Squash Bond Nederland. Ronald was daarbij projectleider. Ik heb hem ervaren als een prettig persoon om mee samen te werken. Vanuit zijn jarenlange ervaring wist hij kundig de vinger aan de pols te houden qua voortgang van het project en afstemming met verschillende partijen.

Jan van de Werken, projectleider 10.000 eyes

Ik heb met Ronald in het project 10000 eyes zaken gedaan. Ik heb Ronald leren kennen als een maatschappelijk bewogen mens met hart voor communicatie. Hij heeft een duidelijke mening van hoe communicatie als middel kan worden ingezet en zijn focus ligt op zijn klant en zijn product. Hij geeft je het gevoel dat je zijn enige klant bent is heel dienstbaar. Niets is hem te gek. Ronald kan snel en gemakkelijk op verschillende niveaus (operationeel, tactisch en strategisch) opereren. Kortom Ronald is een professional pur sang die je naar het volgende niveau brengt.

Jos van Der Horst, adviesbureau Quanta MnP

Ronald is een bijzonder prettig mens om mee samen te werken en in staat om op een zeer professioneel niveau met mij en mijn opdrachtgevers mee te denken. Mede daardoor werden goede resultaten geboekt waar mijn opdrachtgevers zeer tevreden over waren. Ik zal daarom voor Quanta NpM zeker ook de komende jaren de samenwerking zoeken met Ronald.

Hester Rippen, directeur stichting Kind & Ziekenhuis

Ronald was projectleider van het project Grip op vervoer, waarvoor ik consulent was. Ronald is een projectleider die de plannen tot in detail op papier zet en goed uitdenkt. De interne en externe communicatie en marketing zijn tot in de puntjes geregeld.
Hij brengt het team bij elkaar en zoekt naar ieders talenten zodat het team optimaal kan profiteren van elkaars inbreng. Als projectleider spoort hij aan tot eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid. Op deze manier wordt de tijd efficiënt besteed. En kom je als team tot een mooi eindresultaat ook als het project anders loopt dan verwacht.

Lex Linsen, infographic expert Linsen Communicatie

Ronald ontpopte zich als een vaardige intermediair tussen NISB en Linsen Communicatie om te zorgen dat de productie van een animatie met een korte deadline zo soepel mogelijk verliep. Hij wist alle schakels in de keten op de juiste manier, tijdig in de startblokken te zetten, zodat het proces zich optimaal kon afwikkelen, ondanks de vele betrokken partijen.

Ine Woudstra, accountmanager Bartiméus

Ronald was in 2016 interim hoofd Communicatie & Marketing. Een hele uitdaging, vanwege de samenvoeging van twee afdelingen en een onrustige tijd waarin de organisatie zich bevond. Ronald was een motiverende leidinggevende met een coachende stijl. Hij wist de afdeling te versterken, door uit te gaan van ieders eigen kracht en competenties. Sturend waar nodig, maar zeker stimulerend en aanmoedigend, wat een erg prettige en constructieve werksfeer tot gevolg had. Iedere medewerker kon rekenen op uitdaging en een luisterend oor. Na zijn vertrek stond er een stevige afdeling, met doelen, doelstellingen en medewerkers die zich binnen de nieuwe structuur weer konden ontplooien. Hij heeft daadwerkelijk een stevige voetafdruk gezet binnen de organisatie die nu nog steeds zichtbaar is voor onze afdeling.

Jacqueline Kronenburg, adviseur PA Kenniscentrum Sport

Voor Kenniscentrum Sport en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen heb ik Ronald graag ingezet bij (internationale) congressen en kenniscafés. We hebben heel goed samengewerkt in de projectleiding van een jubileumcongres en in de productie van een Engelstalig online magazine tijdens het TAFISA World Congress in Enschede. Bij speciale events als onze kennissafari of een werkbezoek vat hij vlot en toegankelijk de kern samen in goede artikelen. Ronald maakt indruk door bij drukte zijn hoofd koel te houden. In complexe discussies blijft hij altijd scherp analyseren en geeft hij steeds persoonlijke aandacht.